Om lærekontrakten
Alle lærlinger skal ha en lærekontrakt. Kontrakten inngås med bedriften de jobber i eller ved et opplæringskontor. Kontrakten skal være gyldig idet man begynner som lærling, og automatisk opphøre når tiden som lærling er over. Fylkeskommunen skal godkjenne lærekontrakten.

Både lærlingen og lærebedriften kan heve lærekontrakten dersom den andre parten ikke gjør jobben sin, eller dersom lærlingen eller lærebedriften av ulike årsaker ikke er i stand til å opprettholde læreforholdet. Fylkeskommunen må samtykke til at kontrakten heves. 

En lærling kan få permisjon under læretiden ved langvarig sykdom, svangerskap eller militærtjeneste. Lærebedriften må søke til fylkeskommunen om permisjon på vegne av lærlingen. Fylkeskommunen avgjør om permisjon skal innvilges.

Om arbeidsavtalen
I tillegg til lærekontrakt skal lærebedriften inngå en arbeidsavtale med lærlingen. Avtalen skal opphøre automatisk idet læretiden er over. Fylkeskommunen bør få en kopi av arbeidsavtalen.

Ønsker en lærling å fortsette arbeidet ved bedriften etter endt læretid, skal det tegnes en ny arbeidsavtale.

SE OGSÅ

 

Sist oppdatert: 13. desember 2022