Lærlinger og lønn

Som lærling får du lønn under utdannelsen.

Når du er lærling er du både i arbeid og under opplæring – samtidig. I begynnelsen av læretiden er det mest opplæring, mens på slutten vil lærebedriften forvente at du jobber mer selvstendig. Derfor får man ofte høyere lønn i slutten av læretiden, enn i starten.

Er du en lærling som følger hovedmodellen (to år i videregående skole og to år i en godkjent lærebedrift), vil lønnen du får i den toårige læretiden trolig beregnes på følgende måte:

1. halvår: Du får 30 prosent av begynnerlønn
2. halvår: Du får 40 prosent av begynnerlønn
3. halvår: Du får 50 prosent av begynnerlønn
4. halvår: Du får 80 prosent av begynnerlønn

Lønnen kan variere

Lønnen din vil variere etter hvilket fag du er lærling i, om du er organisert og om din lærebedrift følger gjeldende tariffavtale.

Som lærling skal du ikke ha noen utgifter til læremateriell eller kurs i perioden frem til fagprøven avlegges.

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024