Lærlinger og lønn

Som lærling får du lønn under utdannelsen.

Lønnen du får som lærling utgjør en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Lønnen er stigende jo lengre ut i læretiden du kommer. 

Er du en lærling som følger hovedmodellen (to år i videregående skole og to år i en godkjent lærebedrift), vil lønnen du får i den toårige læretiden trolig beregnes på følgende måte:

1. halvår: Du får 30 prosent av begynnerlønn
2. halvår: Du får 40 prosent av begynnerlønn
3. halvår: Du får 50 prosent av begynnerlønn
4. halvår: Du får 80 prosent av begynnerlønn

Lønnen kan variere
Lønnen din vil variere etter hvilket fag du er lærling i, om du er organisert og om din lærebedrift følger gjeldende tariffavtale.

Legg for øvrig merke til at du som lærling ikke skal ha noen utgifter til læremateriell eller kurs i perioden frem til fagprøven avlegges.

 

LES OGSÅ

Sist oppdatert: 10. mars 2023