I Norge skiller vi mellom høyere utdanning på universitet og høgskole, og høyere yrkesfaglig utdanning på fagskoleBegge gir studiepoeng.

Les mer om fagskole

Opptak til høyere utdanning, altså universitets- og høgskolestudier, krever vanligvis generell studiekompetanse. Noen studier krever bestemte fagkombinasjoner, har krav til karaktersnitt eller andre krav. 

Mange lurer på hva som er forskjellen mellom en høgskole og et universitet, men fakta er at det ikke er så stor forskjell lenger. 

Tidligere var typiske universitetsutdanninger teoritunge utdanninger, som for eksempel statsvitenskap. Høgskolene hadde mer praksisrettede profesjonsutdanninger, som for eksempel sykepleie.

Nå kan du ta både statsvitenskap og sykepleie på flere universiteter og høgskoler i Norge. En av grunnene er at det stadig skjer sammenslåinger og fusjoner mellom lærestedene. 

Det finnes flere muligheter for å få opptak til høyere utdanning:

Les mer om studiekompetanse

Grader innen høyere utdanning

Høyere utdanning er inndelt i ulike grader:

Se visuell oversikt over høyere utdanning

Studiepoeng og karakterer

Utdanningene ved universitetene og høgskolene blir målt i studiepoeng*.

Ettårig fulltidsstudium gir 60 studiepoeng. En treårig bachelorgrad gir 180 studiepoeng og en femårig mastergrad 300 studiepoeng.

Studenter får karakterer etter et bokstavsystem fra A (best) til F (stryk), og der E er laveste ståkarakter. I tillegg blir karakteren bestått/ikke bestått gitt ved noen eksamener.

* I samsvar med den europeiske ECTS-standarden (European Credit Transfer System credits).

Søke høyere utdanning

Ved mange studier må du søke opptak via Samordna opptak, som administrerer opptak. Vær oppmerksom på at ikke alle utdanningene kan søkes via Samordna opptak. Da må du søke direkte til lærestedet. 

Slik søker du høyere utdanning

Utveksling

Du har rett til opphold ved et lærested i utlandet i løpet av bachelorgraden din dersom du ønsker det. Alle universitet og høgskoler skal legge til rette for at du kan få et utenlandsopphold som passer inn faglig i utdanningen din. Lærestedene skal ha et nettverk for studentutveksling med studiesteder i andre land.

Les mer om å studere i utlandet

Etter- og videreutdanning 

Etter høyere utdanning kan du ta etter- og videreutdanning for å få mer kompetanse. Etter- og videreutdanning er for deg som ønsker å oppgradere eller bygge på utdanning eller omskolere deg. 

Les mer om etter- og videreutdanning 

Sist oppdatert: 27. april 2023