Fakta om høyere utdanning favoritt ikon

Høyere utdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende erfaring.

Universitets- og høgskolestudier krever vanligvis generell studiekompetanse som opptakskrav. Noen studier krever også en bestemt fagkombinasjon.

Det finnes flere muligheter for å få opptak til høyere utdanning:

 • Fullført og bestått studieforberedende utdanningsprogram
 • Yrkesfag med påbygging
 • 23/5-regelen
 • Y-veien
 • Realkompetanse

Les mer om studiekompetanse

 

Grader innen høyere utdanning

Høyere utdanning er inndelt i ulike grader:

 • årsstudium
 • bachelorgrad
 • mastergrad
 • profesjonsstudium
 • høgskolekandidat
 • doktorgrad ( ph.d.)

Se visuell oversikt over høyere utdanning

Studiepoeng og karakterer

Kursene ved universitetene og høgskolene blir målt i studiepoeng*.

Ettårig fulltidsstudium gir 60 studiepoeng. En treårig bachelorgrad gir 180 studiepoeng og en femårig mastergrad 300 studiepoeng.

Studenter får karakterer etter et bokstavsystem fra A (best) til F (stryk), og der E er laveste ståkarakter. I tillegg blir karakteren bestått/ikke bestått gitt ved noen eksamener.

* I samsvar med den europeiske ECTS-standarden (European Credit Transfer System credits).

Søke høyere utdanning

Ved mange studier må du søke opptak via Samordna opptak, som administrerer opptak. Vær oppmerksom på at ikke alle utdanningene kan søkes via Samordna opptak. Da må du søke direkte til lærestedet. 

Slik søker du høyere utdanning

Utveksling

Du har rett til opphold ved et lærested i utlandet i løpet av bachelorgraden din dersom du ønsker det. Alle universitet og høgskoler skal legge til rette for at du kan få et utenlandsopphold som passer inn faglig i utdanningen din. Lærestedene skal ha et nettverk for studentutveksling med studiesteder i andre land.

Les mer om å studere i utlandet

Etter- og videreutdanning 

Etter høyere utdanning kan du ta etter- og videreutdanning for å få mer kompetanse. Etter- og videreutdanning er for deg som ønsker å oppgradere eller bygge på utdanning eller omskolere deg. 

Les mer om etter- og videreutdanning