Ferdig med grunnskole, hva nå? favoritt ikon

Har du barn som snart skal søke seg inn på videregående opplæring? Da kan det være lurt å vite hvordan dagens videregående skole er bygd opp.

Studieforberedende eller yrkesfag?

Etter å ha fullført grunnskolen (barne- og ungdomsskole) har alle elever rett til videregående opplæring. Videregående opplæring gir ungdom yrkeskompetanse eller studiekompetanse. Yrkeskompetanse gir elevene mulighet til å gå rett ut i arbeidslivet etter videregående. Studiekompetanse forbereder elevene til å studere videre på høgskole eller universitet.  

Elever som av ulike grunner ikke klarer å fullføre videregående får et grunnkompetansebevis som viser hva de har lært av det de har klart å gjennomføre.

Det finnes åtte yrkesfag å velge i, der en etter fire år er klar for yrkeslivet. Eksempler på yrkesfag er frisør, snekker og kokk. Studieforberedende tar normalt tre år, og her finnes det fem utdanningsprogram å velge mellom.

Se oversikt over videregående opplæring

Se oversikt over hele det norske utdanningssystemet

De som vil ha et yrke

Skolehverdagen er forskjellig for dem som går yrkesfag og de som går på studieforberedende. Er barnet ditt praktisk anlagt og ønsker å komme fort ut i jobb er det lurt å se nærmere på de yrkesfaglige programmene. Her øver man seg på å utføre et yrke, både på skolen og ikke minst ute som lærling i bedrifter og hos andre arbeidsgivere. Det kan være utfordrende å skaffe seg lærlingplass, og man er dessverre ikke garantert dette. Det er en fordel å være frampå og selv ta kontakt med aktuelle arbeidsgivere.

Se mulighetene som finnes for å få yrkeskompetanse i Veien til fagbrev

Forberedelse til høyere utdanning

Vet datteren eller sønnen din at han eller hun vil studere etter videregående og er glad i teoretisk kunnskap kan de studieforberedende alternativene passe bra. Det er en fordel å være glad i å lese, skrive, holde muntlige fremlegg og diskutere kunnskap med andre.

Samtidig er det flere av de studieforberedende programmene som har fokus på enten media og kommunikasjon, idrett, musikk, dans og drama eller kunst, design og arkitektur. Her er det mulig å følge interesser og lære mer om det man synes er gøy, i tillegg til å ha teoretiske fag. Etter beståtte tre år har man generell studiekompetanse og muligheten til å ta høyere utdanning.

Studiespesialisering er et studieforberedende program som kun har teoretiske fag.
Her har barnet ditt mulighet til å velge blant annet realfaglig retning. Dette kan være et smart valg hvis målet er å komme inn på et studium som krever denne kompetansen.
På en god del studier, som for eksempel medisin og ingeniørutdanninger, kreves det at man han ulike kombinasjoner av matematikk, fysikk, biologi og kjemi i tillegg til generell studiekompetanse. Det er derfor lurt å undersøke opptakskravene så tidlig som mulig!

Den gylne middelvei

Noen tiendeklassinger ser for seg at de vil gå på et yrkesfaglig program, men ønsker også å ha mulighet til å ta høyere utdanning. Dette er mulig ved å ta påbygging til generell studiekompetanse.

Det er mulig å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 i alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Alle som går yrkesfag har også rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse etter fullført fag- og yrkesopplæring.

Elever som velger å gjøre dette kan da sitte igjen med både yrkeskompetanse og mulighet til å studere videre på universitet eller høgskole.

Påbygging er imidlertid svært teoretisk med store krav til egen innsats og lesing.

Mulighetene der dere bor

Det er viktig at dere setter dere inn i de tilbudene som finnes på de videregående skolene i fylket der dere bor. Ikke alle de yrkesfaglige programmene tilbys over hele landet. Gå for eksempel inn på vilbli.no og klikk deg inn på det aktuelle fylket. Alternativt kan dere ta kontakt med Utdanningsavdelingen i fylket for mer informasjon om studieløp og de ulike videregående skolene.

Ungdomsrett 

Alle elever har ungdomsrett. Det vil si at man har rett til gratis videregående skole og opplæring i bedrift i 3 år eller så lenge utdanningsprogrammet varer helt til en fyller 24 år. Retten gjelder også påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd yrkesstatus.

Dette betyr at det er mulig å ta en pause etter ungdomsskolen før man søker seg inn på videregående skole hvis man ønsker det, eller man kan ta et pauseår underveis. Enkelte velger for eksempel å ta et år på folkehøgskole i denne perioden. Det er viktig å huske på at retten til videregående opplæring kun gjelder i fylket der man er bostedsregistrert i det søknaden sendes inn.