Nøkkelinformasjon

I sosialantropologi sammenlignes kultur og samfunn for å forklare hvordan menneskene forstår seg selv og hverandre, og hvordan dette påvirker menneskenes sosiale liv.

Feltarbeid er en viktig metode i sosialantropologi, der man som forsker deltar og observerer en gruppe over tid for å få en dyp innsikt i ulike sider ved dere tilværelse.

Utdanninger

Det finnes 14 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i sosialantropologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 38.20 40.40
Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Indigenous Studies - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Intercultural Studies Master, 2 år NLA Høgskolen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i sosialantropologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Social Anthropology (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo Generell studiekompetanse 44.00 49.80
Sosialantropologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Sosialantropologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 39.00 42.80
Sosialantropologi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 45.90 50.40
Visual Anthropology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i sosialantropologi Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 45.30 51.50

  • Sosialantropologiske fag (8381)
  • Sosialantropologiske fag (7381)
  • Sosialantropologiske fag (6381)