Nøkkelinformasjon

I sosialantropologi sammenlignes kultur og samfunn for å forklare hvordan menneskene forstår seg selv og hverandre, og hvordan dette påvirker menneskenes sosiale liv.

Feltarbeid er en viktig metode i sosialantropologi, der man som forsker deltar og observerer en gruppe over tid for å få en dyp innsikt i ulike sider ved dere tilværelse.

Utdanninger

Det er 15 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i sosialantropologi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 37.90 40.90
Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Indigenous Studies - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Master in Intercultural Studies Master og høyere NLA Høgskolen
Master of Philosophy in Visual Anthropology Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Masterprogram i sosialantropologi Master og høyere Universitetet i Bergen
Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1 Årsenhet og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Social Anthropology (master's two years) Master og høyere Universitetet i Oslo
Sosialantropologi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 42.90 49.50
Sosialantropologi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Sosialantropologi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 38.70 42.50
Sosialantropologi - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Sosialantropologi - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Sosialantropologi - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 44.00 47.50
Årsstudium i sosialantropologi Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS 47.20 51.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Sosialantropologiske fag (8381)
  • Sosialantropologiske fag (7381)
  • Sosialantropologiske fag (6381)

Relevante yrker