Nøkkelinformasjon

Utdanningen er en høyere teknisk utdanning i ingeniørfag med fokus på sikkerhet, risikoanalyse, kvalitetssikring og HMS.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Ph.d.-program, samfunnssikkerhet (882901)
 • Sikkerhet, andre, uspesifiserte, høyere nivå (782999)
 • Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig (782909)
 • Master, risikostyring og sikkerhetsledelse, 1½-årig (782908)
 • Master, risikostyring, toårig (782905)
 • Master, teknologi, samfunnssikkerhet, toårig (782904)
 • Master, teknologi, samfunnssikkerhet, femårig (782903)
 • Sivilingeniørutdanning, samfunnssikkerhet (782901)
 • Brannvernfag (7825)
 • Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig (759924)
 • Master, samfunnssikkerhet, toårig (731912)
 • Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (689999)
 • Bachelor, ingeniørfag, helse, miljø og sikkerhet, treårig (682909)
 • Bachelor, internasjonal beredskap, treårig (682907)
 • Videreutdanning, sikkerhet (682906)
 • Bachelor, risikohåndtering, treårig (682905)
 • Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig (682903)
 • Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig (682901)
 • Brannvernfag (6825)
 • Tollfag, uspesifiserte, lavere nivå (682499)
 • Bachelor, samfunnsikkerhet og miljø, treårig (631914)
 • Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk (682902)

Relevante yrker