Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i hvordan samfunnet bruker sine ressurser, som arbeidskraft, naturressurser og kunnskap.

Det er vanlig å dele faget inn i to hovedretninger; mikroøkonomi og makroøkonomi. Mikroøkonomi handler om enkeltaktørers (enkeltmenneskers, husholdningers og bedrifters) økonomiske beslutninger. Makroøkonomi handler om nasjonale og internasjonale sammenhenger, som inflasjon, arbeidsledighet og internasjonal handel.

Samfunnsøkonomi kan også kombineres med andre fag, for eksempel statsvitenskap eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Utdanninger

Viser 24 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Samfunnsøkonomisk analyse Master og høyere Universitetet i Oslo MATRS 42.30 52.60
Sustainable business strategy 30 sp Master og høyere Norges Handelshøyskole
Verdsettelse 12 sp Master og høyere Norges Handelshøyskole
Årsstudium i samfunnsøkonomi Årsstudium og kortere Universitetet i Bergen GENS 49.00 52.70

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Samfunnsøkonomi (8341)
  • Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi (754141)
  • Samfunnsøkonomiske fag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (734999)
  • Master, environmental and development economics, toårig (734906)
  • Samfunnsøkonomi (7341)
  • Samfunnsøkonomiske fag, andre (6349)
  • Samfunnsøkonomi (6341)

Relevante yrker