Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 44.10 (primær)
  • 47.50 (ordinær)
Studieplasser: 35
Søknadskode (SO): 192468

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

29. april 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Samfunnsøkonomi?

Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi gir økt innsikt i hvordan økonomien fungerer og hvordan knappe ressurser kan fordeles på en effektiv og bærekraftig måte. Du vil utvikle en forståelse av samspillet imellom bruk av naturressurser, arbeidskraft, produksjonsutstyr og teknologi, for å tilfredsstille menneskelig behov gjennom produksjon av varer og tjenester med sikte på å øke nytten i samfunnet. Studiet tar opp hvordan og hvorfor produksjon og forbruk organiseres ulikt i ulike land til ulike tider, og hvordan ressurser blir fordelt mellom grupper og individer i dag og over tid. Du vil også lære hvordan myndighetene påvirker og kan påvirke produksjon, forbruk, fordeling og forurensning.

Hva lærer jeg?
Studieprogrammet har en obligatorisk, teoretisk og metodisk kjerne på 135 studiepoeng. Dette er for å sikre at programmet holder en høy standard tilsvarende samfunnsøkonomi ved andre norske utdanningsinstitusjoner, og "Bachelor in Economics" internasjonalt. Studiet gir grunnleggende kunnskaper innen samfunnsøkonomiske emner som makroøkonomi og mikroøkonomi i tillegg til matematikk, statistikk, økonometri og programmering. Studentene har mulighet til å velge profilen Miljø-, klima- og energiøkonomi eller de kan lage sin egen profil. Som valgfrie emner kan studentene velge blant annet emner i samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, utviklingsstudier, jus, naturvitenskapelige emner eller teknologi. I løpet av studiet kan studentene ta ett eller to semestre ved et universitet i utlandet.

Hva blir jeg?
Studiet kvalifiserer for opptak til masterstudier ved universiteter og høyskoler i inn- og utland. Ved NMBU kan studentene blant annet gå videre med en master i samfunnsøkonomi, samfunnsøkonomi og miljøforvaltning og global økonomi og politikk. Samfunnsøkonomer arbeider med analyse og beslutninger i offentlige og private organisasjoner i bedrifter og forvaltning. Aktuelle områder er for eksempel miljøpolitikk, ressursforvaltning, næringsutvikling og bistandsarbeid

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Samfunnsøkonomi

Alle utdanninger innen