Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 44.10 (primær)
  • 47.50 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 192468

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14. mars 2023.

Om studiet

Hvorfor studere Samfunnsøkonomi?

Du lærer viktige økonomiske og politiske problemstillinger - hvordan ressurser forvaltes og fordeles nasjonalt og internasjonalt.

Du lærer analysemetoder, modeller og teorier som kan brukes for å forstå samfunnsutviklingen.

Du får gode muligheter for utfordrende og spennende jobber.

Hva lærer jeg?
Studiet gir deg kunnskaper i samfunnsøkonomiske emner som makroøkonomi og mikroøkonomi, i tillegg til matematikk, statistikk og økonometri. I løpet av det treårige studiet har studenter mulighet til å få en av følgende spesialiseringer:

  • Miljø, klima- og energiøkonomi
  • Fattigdom, utvikling og internasjonal handel
  • Bedrift og næring

Det skal gi mulighet til å forstå og analysere viktige sider ved samfunnsutviklingen innen:

  • Miljø- og klimaproblematikk
  • Hvilke energikilder skal vi satse på i fremtiden
  • Inntektsfordelingen globalt og nasjonalt
  • Utforming av regler for internasjonal handel
  • Langsiktig forvaltning av samfunnets ressurser.

Analysene skal gi innsikt om utforming av virkemidler og politiske tiltak for å møte utfordringer samfunnet står overfor.

Hva blir jeg?
Samfunnsøkonomer arbeider med analyse og beslutninger i offentlig og privat sektor. Aktuelle områder er miljøpolitikk, ressursforvaltning, næringsutvikling og bistandsarbeid. Spesialisering i bedrift og næring kvalifiserer til stillinger innen økonomistyring, regnskap og salg. Studiet åpner for mange masterstudier, deriblant samfunnsøkonomi.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Samfunnsøkonomi

Alle utdanninger innen