Nøkkelinformasjon

Dette er en økonomisk administrativ utdanning, der man får kompetanse innen temaer som regnskap og revisjon. 

Utdanninger

Det finnes 18 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i regnskap og økonomirådgivning Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorstudium i regnskap Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Generell studiekompetanse Alle 43.00
Finansregnskap Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Finansregnskap og regnskapsteori Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Regnskap og Revisjon Master, 2 år Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i regnskap og revisjon Master, 2 år Norges Handelshøyskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i regnskap og revisjon Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Næringsmaster i regnskap og revisjon, deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbygging i regnskap og økonomirådgivning Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon - masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon - siviløkonom, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskapsførerskikk og etikk Årsstudium Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak
Rettslære for regnskapsførere Årsstudium Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Videregående finansregnskap og regnskapsteori Årsstudium Handelshøyskolen BI Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsregnskap og god regnskapsskikk Lavere nivå Høyskolen Kristiania Nettstudier Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, regnskap og revisjon – høyere revisorstudium, toårig (741130)
 • Bachelor, regnskap og revisjon, treårig (641142)
 • Bachelor, regnskap, treårig (641166)
 • Høgskolekandidat, regnskapsøkonomi, toårig (641148)
 • Regnskapsøkonomi, lavere nivå (641125)
 • Revisjon, ettårig påbygging (641126)
 • Revisorutdanning, treårig (641130)
 • Revisoreksamen, 2½-årig (641128)
 • Revisoreksamen, høyere, 1½-årig (741118)
 • Revisoreksamen, høyere, ettårig (641127)
 • Revisorutdanning, grunnleggende revisorkurs (641129)
 • Skatterevisorutdanning, 1. avd. (641132)
 • Skatterevisorutdanning, 2. avd. (641133)

Relevante yrker