Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanningen er en fordypning innen helse- og oppvekstfag. Videreutdanningen skal bidra til at yrkesutøvere yter systematisk og effektivt habilitering- og rehabiliteringsarbeid både på individ- og systemnivå.

Utdanningen fokuserer på brukernes perspektiv, funksjonshemming og redusert funksjonsevne, deltakelse og likestilling, funksjons- og mestringsevne, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, brukerrollen, individuell plan og helhetlig tenkning og planlegging av rehabilitering som virksomhet.

Se alle fagskoletilbud innen helsefag.

Utdanninger

Viser 3 utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, flerkulturelt helsearbeid, ettårig (569958)
  • Fagskoleutdanning, migrasjonshelse, halvårig (569948)
  • Fagskoleutdanning, observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig (561916)
  • Fagskoleutdanning, tverrfaglig palliativ omsorg, 10 studiepoeng (561915)
  • Fagskoleutdanning, palliativ omsorg, ettårig (561912)
  • Fagskoleutdanning, hverdagsrehabilitering, halvårig (561911)
  • Fagskoleutdanning, hverdagsmestring, halvårig (561909)
  • Fagskoleutdanning, rehabilitering, ettårig (561907)
  • Fagskoleutdanning, rehabilitering, 1½-årig (561905)
  • Fagskoleutdanning, rehabilitering (561902)