Fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune Samarbeidsavtale i yrkesfaglig fordypning

Følgende skole og bedrift har formalisert samarbeid i faget "Yrkesfaglig fordypning - YFF". Samarbeidet gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Elever eller andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolen og den oppgitte kontaktperson.

Skoleinformasjon

Svein Hauge

Bedriftsinformasjon

Avtaleinnhold

Periodevis
Hele året
30. juni 2024

Avtalereferanse

Svein Hauge
Vestland fylkeskommune