Nøkkelinformasjon

logo
logo

Studiested

Porsgrunn

Nivå

Fagskolestudium

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Denne type utdanning passer for fagarbeidere med ulik erfaring og fagkunnskap som ønsker å utvide sin kompetanse og dermed sine muligheter i fremtidens arbeidsliv. Også kandidater med annen faglig bakgrunn vil kunne dra nytte av utdanningen. Den teknologiske utviklingen innenfor feltet vil trolig føre til at behovet for kompetanseheving innen DAK vil vedvare.

Utdanningen er en nettbasert deltidsutdanning på 30 studiepoeng over 1 år. Studentene vil kunne fungere som teknisk tegner også kalt DAK-operatør etter gjennomført utdanning. Fagskolen etterstreber å være praktisk rettet, med et søkelys på å anvende teknisk programvare for konstruksjon og samhandling på reelle problemstillinger og prosjekter. Hovedvekt i utdanningen vil være programmene AutoCAD og Autodesk Inventor. Det vil tilbys 1 års gratis lisens på disse.

Kontakt med næringslivet i regionen

 

Fagskolen har et fokus på å etablere kontakt med næringslivet i regionen, og utvikler tilbudet i samsvar med behovet i bransjen. Studiet tilstreber at studentene enten gjør prosjekter i egen bedrift, eller får tildelt reelle problemstillinger fra utdanningens samarbeidspartnere. 

Undervisning vil foregå på kveldstid èn eller to ganger i uka på Zoom. Det vil bli gjort opptak/ lagt ut video for de som ikke har mulighet til å være med til gitt tidspunkt.

Det vil være mulighet for nettbasert veiledning på dagtid og mulighet for å komme til skolen enkelte dager og få direkte hjelp av lærer. Dette er et helt frivillig tilbud, og det kreves ikke deltakelse for å følge framdrift i studiet.

 

 

Opptaksinformasjon

Krav til opptak jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Vestfold og Telemark (2020) er fullført og bestått videregående opplæring innen utdanningsprogrammene Elektro og datateknologi, Håndverk, design og produktutvikling og Teknologi- og industrifag, med bestått fag-/ svennebrev.

Søkere uten relevant fagbrev, men som har relevant realkompetanse oppfordres til å sende inn en søknad.