Eidsvoll videregående skole favoritt ikon

Offentlig
Videregående
750 elever
28 programområder

Her ligger skolen

Jon Sørensens vei 8
2080 Eidsvoll

Utdanningstilbud ved Eidsvoll videregående skole

Tittel Studiested
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Eidsvoll videregående skole
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, spesialundervisning i egen gruppe, 1. år Eidsvoll videregående skole
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, spesialundervisning i liten gruppe A, 1. år Eidsvoll videregående skole
Vg1 Elektrofag Eidsvoll videregående skole
Vg1 Helse- og oppvekstfag Eidsvoll videregående skole
Vg1 Helse- og oppvekstfag, spesialundervisning i egen gruppe, 1. år Eidsvoll videregående skole
Vg1 Helse- og oppvekstfag, spesialundervisning i liten gruppe A, 1. år Eidsvoll videregående skole
Vg1 Idrettsfag Eidsvoll videregående skole
Vg1 Innføringsår for minoritetsspråklige Eidsvoll videregående skole
Vg1 Service og samferdsel, spesialundervisning i egen gruppe, 1. år Eidsvoll videregående skole
Vg1 Service og samferdsel, spesialundervisning i liten gruppe A, 1. år Eidsvoll videregående skole
Vg1 Studiespesialisering Eidsvoll videregående skole
Vg1 Teknikk og industriell produksjon Eidsvoll videregående skole
Vg1 Teknikk og industriell produksjon, spesialundervisning i egen gruppe, 1. år Eidsvoll videregående skole
Vg1 Teknikk og industriell produksjon, spesialundervisning i liten gruppe A, 1. år Eidsvoll videregående skole
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Eidsvoll videregående skole
Vg2 Byggteknikk Eidsvoll videregående skole
Vg2 Elenergi Eidsvoll videregående skole
Vg2 Helsearbeiderfag Eidsvoll videregående skole
Vg2 Idrettsfag Eidsvoll videregående skole
Vg2 Kjøretøy Eidsvoll videregående skole
Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Eidsvoll videregående skole
Vg2 Realfag Eidsvoll videregående skole
Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Eidsvoll videregående skole
Vg3 Idrettsfag Eidsvoll videregående skole
Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Eidsvoll videregående skole
Vg3 Realfag Eidsvoll videregående skole
Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Eidsvoll videregående skole