Læreplan

Læreplan i
Vg2 Rørlegger

Vg2 røyrleggjar handlar om å utvikle kompetanse til å installere røyrleidningar med tilhøyrande komponentar og utstyr i nye og eksisterande bygg. Programfaga skal gjere elevane i stand til å halde ved like, modernisere og bevare røyrtekniske anlegg. Programfaga bidreg til samfunnet gjennom å utvikle elevenes kompetanse til å installere berekraftig røyrsystem for vatn, varme og avløp som er energisparande, fremjar vasskadesikkerheit og bevarer det estetiske uttrykket.

Les hele læreplanen på udir.no

Andre varianter av denne utdanningen

Det finnes 2 varianter av denne utdanningen.

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet