Tidligere har vi vært to skoler i Nord-Troms, - Nordreisa videregående skole på Storslett og Skjervøy videregående skole i Skjervøy, men fra 1.august 2011 ble vi slått sammen til Nord-Troms videregående skole.

Om skolene

Skjervøy videregående skole ble etablert i 1975 som en filial under Nordreisa videregående skole. Skolen ble selvstendig fra 1977 og i 1990 stod nytt bygg ferdig.

Skjervøy videregående skole har vært den minste skolen i fylket, og har et oversiktlig og intimt skolemiljø.

Skolen har mange samarbeidspartnere som brukes i prosjekt til fordypning og i andre sammenhenger.

Det er etablert samarbeid med Tsjekkia og Frankrike som har vært over flere år.

Skolen ligger innerst inne i Vågen i Skjervøy, det er sentralt i forhold til all bebyggelse som gjør at det er rimelig gangavstand uansett hvor man bor på øya.

Nordreisa videregående skole blei også starta opp i 1975 og feira derved sitt 30-årsjubileum høsten 2005. Til 20-års jubileet blei det laga et jubileumsskrift som inneholder interessant stoff fra skolens historie. Vi er en typisk kombinert videregående skole bygd i ei typisk tid for dette skoleslaget: Midten av 1970-tallet.

Fylkestinget vedtok før jul å slå sammen Skjervøy videregående skole og Nordreisa videregående skole fra 1.8.2011.

Nord-Troms videregående skole

Telefon: 77787000
www.nordtroms.vgs.no

Utdanningstilbud

Filter

Dette lærerstedet tilbyr 30 utdanninger.
Tittel Sorter synkende Studiested(er)
Vg1 Elektro og datateknologi
 • Nord-Troms videregående skole
Vg1 Grunnskole, mer grunnskoleopplæring (16-24 år)
 • Nord-Troms videregående skole
Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Nord-Troms videregående skole
Vg1 Idrettsfag
 • Nord-Troms videregående skole
Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Nord-Troms videregående skole
Vg1 Naturbruk
 • Nord-Troms videregående skole
Vg1 Salg, service og reiseliv
 • Nord-Troms videregående skole
Vg1 Studiespesialisering
 • Nord-Troms videregående skole
Vg1 Studiespesialisering med langrenn og skiskyting
 • Nord-Troms videregående skole
Vg1 Teknologi- og industrifag
 • Nord-Troms videregående skole
Vg2 Akvakultur
 • Nord-Troms videregående skole
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag, vekslingsmodell
 • Nord-Troms videregående skole
Vg2 Elenergi og ekom
 • Nord-Troms videregående skole
Vg2 Fiske og fangst
 • Nord-Troms videregående skole
Vg2 Helsearbeiderfag, vekslingsmodell
 • Nord-Troms videregående skole
Vg2 Idrettsfag
 • Nord-Troms videregående skole
Vg2 Informasjonsteknologi
 • Nord-Troms videregående skole
Vg2 Kjøretøy
 • Nord-Troms videregående skole
Vg2 Realfag
 • Nord-Troms videregående skole
Vg2 Realfag med langrenn og skiskyting
 • Nord-Troms videregående skole