Utdanningstilbud

Viser 9 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i Sosialpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen Oslo
Barnehagelærer - Videreutdanning Årsstudium og kortere Steinerhøyskolen Oslo
Barnehagelærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen Oslo
Barnehagelærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk - Deltid Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen Oslo
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 med steinerpedagogikk Master og høyere Steinerhøyskolen Oslo LÆRALT Alle Alle
Kunst og håndverk - Enkeltemner Årsstudium og kortere Steinerhøyskolen Oslo
Lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk Bachelor og høgskolekandidat Steinerhøyskolen Oslo
Master Programme in Waldorf Education Master og høyere Steinerhøyskolen Oslo
Skolelærer - Videreutdanning Årsstudium og kortere Steinerhøyskolen Oslo

Om lærestedet

Det tilbys fem pedagogiske utdanningstilbud ved Steinerhøyskolen på bachelor- og masternivå. Høyskolens studenter stimuleres til refleksjon, selvstendighet og kreativitet. Personlig oppfølging og tett kontakt med faglærere sørger for god og trygg veiledning på vei mot det pedagogiske virke.

Steinerhøyskolen er en ledende utdanningsinstitusjon innenfor steinerpedagogikk i verdenssammenheng og et viktig tilskudd til utdannings-Norge. Steinerpedagogikk bygger på barn og unges naturlige vilje til vekst - og på pedagogens rolle som inspirator og fagformidler. Nysgjerrighet og glede er utgangspunkt og forutsetning for god læring. I Steinerhøyskolens lærer- og barnehagelærerutdanning legges det derfor vekt på kunnskaper om barnets utvikling, samtidig som øvelser i kunstneriske fag opptar en stor del av undervisningen.

Som steinerpedagog er du med i en verdensomfattende bevegelse. På alle kontinenter finner du steinerskoler og -barnehager. Det er for tiden ca. 30 steinerskoler og ca. 60 steinerbarnehager i Norge, mens det i hele verden finnes rundt 1000 slike skoler og dobbelt så mange barnehager. Dette gjør det også mulig for våre studenter å ta deler av sin praksis i utlandet.

Høyskolens utdanninger vektlegger samspill mellom akademiske studier, kunstneriske øvelser og praksisnærhet. Det er arbeidsintensive utdanninger med varierte undervisnings- og arbeidsformer, inkludert prosjektarbeid og studieturer. Veiledet praksis er en sentral del av høyskolens utdanninger. Steinerhøyskolen formidler et etisk syn på kunnskap, der bærekraftighet, respekt for mangfoldet av kulturer, religioner og livssyn står sentralt.

Steinerhøyskolen er tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), og studenter kan benytte seg av deres mangfoldige velferdstilbud. Alle høyskolens studieprogram gir adgang til søknad om lån og stipend fra Statens Lånekasse.

Steinerhøyskolen har lokalt opptak og søknad om studieplass sendes direkte til høyskolen. Søknadsskjema ligger tilgjengelig på høyskolens nettsider.