Fakta

Lærested:
Sted:
Steinerhøyskolen Oslo
Studietype:
Årsstudium og kortere
Pris:

12 100 per emne + materialutgifter

Studieform: Samlingsbasert
Studietempo: Deltid

Informasjon oppdatert

4. januar 2024.

Om studiet

Våre tilbud innenfor kunst og håndverk henvender seg til deg som: - ønsker kunstnerisk inspirasjon, fordypning og fornyelse - ønsker fordypning i kunstformidling, kunstpedagogikk og kunstfilosofi - ønsker å bli mer fortrolig med formidling av forming og maling og tegning ut fra steinerskolens fagplaner - er klasselærer eller faglærer

Modellering: Grunnleggende materiallære gjennom bearbeidelse av leire og gips.

Kunsthåndverk: Arbeid med ulike materialer (jern/kobber, tre, tekstil, papirlaging m. m.) knyttet til steinerskolens læreplan i faget kunst og håndverk. Enkle trykkteknikker.  

Tegning og maling 1: Det sentrale i emnet er eget skapende arbeid og eksperimentering med todimensjonale teknikker, deres ulike virkemidler og egenart.  

Tegning og maling 2: Sentralt i emnet står pedagogiske fargeøvelser, samt de ulike todimensjonale kunstfagenes muligheter og betydninger i steinerpedagogikken.