Utdanningstilbud

Viser 10 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Lovisenberg diakonale høgskole Oslo NO3MA3 45.70 50.50
Master i avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Master i avansert klinisk intensivsykepleie Master og høyere Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie Master og høyere Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Master i avansert klinisk operasjonssykepleie Master og høyere Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie Master og høyere Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Nettkurs i respirasjonsbehandling av nyfødte Annen utdanning Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Videreutdanning i palliativ omsorg Master og høyere Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse Årsstudium og kortere Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Videreutdanning i praksisveiledning Årsstudium og kortere Lovisenberg diakonale høgskole Oslo

Om lærestedet

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var først i Norge med å tilby sykepleierutdanning, og er fortsatt ledende i dag. LDH holder til sentralt i Oslo, og er en profesjonshøyskole. Det vil si at vi kun har studier knyttet til sykepleie, noe som gir oss et spisset og spesialisert fagmiljø. Vi utdanner autoriserte sykepleiere i tillegg til å ha et bredt tilbud innenfor masterstudier, etter- og videreutdanninger. 

LDH er en mindre høyskole som gir et tett og aktivt studentmiljø. Vi har flere studentdrevne organisasjoner og utvalg som sørger for aktiviteter og sosiale arrangementer. Det blir arrangert turer i Oslomarka, utenlandsturer, stipendpils, filmkvelder og mye mer.

På LDH er det en kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning. Som student vil du jobbe i større og mindre grupper. På bachelorstudiet i sykepleie har du ett fag om gangen, som avsluttes før du begynner på neste.

LOS er høyskolens egen velferdsordning og tilbyr blant annet studentene ulike velferdsgoder innen trening, helse, bolig, barnehage og veiledning. I tillegg arrangerer LOS ulike kurs og foredrag som for eks. studieteknikk- og mestringskurs.

Som student kan du ta deler av utdanningen din i spennende land som Tanzania, USA og Belgia.  

LDH er en diakonal høyskole. Våre verdier er kvalitet og nestekjærlighet, og LDH er i dag en moderne høyskole med studenter med alle mulige livssyn.