Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var først i Norge med å tilby sykepleierutdanning, og er fortsatt ledende i dag. LDH holder til sentralt i Oslo, og er en profesjonshøyskole. Det vil si at vi kun har studier knyttet til sykepleie, noe som gir oss et spisset og spesialisert fagmiljø. Vi utdanner autoriserte sykepleiere i tillegg til å ha et bredt tilbud innenfor masterstudier, etter- og videreutdanninger. 

LDH er en mindre høyskole som gir et tett og aktivt studentmiljø. Vi har flere studentdrevne organisasjoner og utvalg som sørger for aktiviteter og sosiale arrangementer. Det blir arrangert turer i Oslomarka, utenlandsturer, stipendpils, filmkvelder og mye mer.

På LDH er det en kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning. Som student vil du jobbe i større og mindre grupper. På bachelorstudiet i sykepleie har du ett fag om gangen, som avsluttes før du begynner på neste.

LOS er høyskolens egen velferdsordning og tilbyr blant annet studentene ulike velferdsgoder innen trening, helse, bolig, barnehage og veiledning. I tillegg arrangerer LOS ulike kurs og foredrag som for eks. studieteknikk- og mestringskurs.

Som student kan du ta deler av utdanningen din i spennende land som Tanzania, Sør-Afrika, Australia, USA og Belgia.  

LDH er en diakonal høyskole. Våre verdier er kvalitet og nestekjærlighet, og LDH er i dag en moderne høyskole med studenter med alle mulige livssyn.

Lovisenberg diakonale høgskole

Telefon: 22 35 82 00

Studiesteder:

  • Lovisenberg diakonale høgskole Oslo
Det er 9 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i sykepleie Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Oslo NO3MA3 48.50 54.80
Master i avansert klinisk allmennsykepleie Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Oslo
Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Oslo
Master i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie eller intensivsykepleie) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Oslo
Nettkurs i respirasjonsbehandling av nyfødte Annen utdanning Oslo
Videreutdanning i operasjonssykepleie Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Oslo
Videreutdanning i palliativ omsorg Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Oslo
Videreutdanning i pedagogisk basiskompetanse Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere Oslo
Videreutdanning i praksisveiledning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere Oslo