Utdanningstilbud

Viser 57 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Master i digital kommunikasjon og kultur Master og høyere Hamar
Master i grunnskolefag Master og høyere Hamar
Master i kultur- og språkfagenes didaktikk Master og høyere Hamar
Master i næringsrettet bioteknologi Master og høyere Hamar
Master i realfagenes didaktikk Master og høyere Hamar
Master i tilpasset opplæring Master og høyere Hamar
Master i utdanningsledelse Master og høyere Hamar
Master in Applied and Commercial Biotechnology Master og høyere Hamar
Matematikk 1 for grunnskolen trinn 1-7 Årsstudium og kortere Hamar
Matematikk 2 for grunnskolen trinn 1-7 Årsstudium og kortere Hamar
Matematikk 2 for grunnskolen trinn 5-10 Årsstudium og kortere Hamar
Naturfag 2 for grunnskolen trinn 1-7 Årsstudium og kortere Hamar
Naturfag 2 for grunnskolen trinn 5-10 Årsstudium og kortere Hamar
Norsk 1 for 5.-10.trinn, Kompetanse for kvalitet Årsstudium og kortere Hamar
Norsk 1 for grunnskolen trinn 1-7 Årsstudium og kortere Hamar
Norsk 2 for grunnskolen trinn 1-7 Årsstudium og kortere Hamar
Norsk 2 for grunnskolen trinn 5-10 Årsstudium og kortere Hamar
Norsk fordypning Årsstudium og kortere Hamar
Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - med krav om norsk Årsstudium og kortere Hamar
Norsk som andrespråk for opplæring av voksne - uten krav om norsk Årsstudium og kortere Hamar

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.