Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Det å ha god kompetanse i engelsk er en forutsetning i mange jobber, både i Norge og internasjonalt. Studiet gir mulighet for å fordype seg i noen sentrale emner i engelskfaget.

Engelsk er det mest brukte språket i verden i dag, brukt både innen nasjoner og mellom nasjoner. Det er det dominerende språket i land som Storbritannia, USA, Australia og New Zealand, men også i land som India og Nigeria har engelsk sterkt språklig fotfeste i befolkningen. Statusen til engelsk er i kontinuerlig utvikling. Det er flere som snakker engelsk som sitt andre språk enn det er mennesker som har engelsk som morsmål.

Dette studiet bygger på engelsk årsstudium og er en fordypning innen språk og litteratur. Studiet består av 3 emner på 10 studiepoeng hver:

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Admission requirements

Applicants must meet the minimum requirements for Higher Education Entrance Qualification in Norway or document other relevant qualifications. Students must have successfully completed a foundation level (60 ECTS) program in English or its equivalent.

To follow the ‘Translation’ module, students must be highly proficient in Norwegian.

Les mer om søknad og opptak

Kvalifikasjon/tittel

Engelsk fordypning

Alle utdanninger innen