Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Lavere nivå
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

Studiet skal gi pedagogisk personale økt kompetanse innen veiledning med mål om å gjøre skolen bedre i veiledning av lærerstudenter i praksis

Studiet skal øke det pedagogiske personalets veiledningskompetanse i sin arbeidshverdag. Dette både vil bidra til en enda bedre skole for lærerstudentene som har sin praksis, og at også elevene våre vil ha stor nytte av en felles kompetanseheving på dette området. Økt veiledningskompetanse hos de ansatte kan bidra til bedre og større grad av elevmedvirkning. Dette vil igjen styrke kvaliteten på vurderingsarbeidet.

Studiet er rettet mot praksislærere og andre pedagogiske ansatte som ønsker veiledningskompetanse. De som følger emnet, skal tilegne seg forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om praksisfeltet som lærerutdanningsarena og egen rolle som lærerutdanner.

Studiet er forbeholdt tilsatte ved Furnes ungdomsskole.

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Ønsker du ikke å avlegge eksamen/ikke oppfyller opptakskravene kan du delta som kursdeltaker og få utstedt kursbevis. Søknad legges inn samme sted enten du vil bli kursdeltager eller student.

Tilbudet er forbeholdt tilsatte ved Furnes ungdomsskole.