× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Palliativ omsorg - helhetlig lindring i livets sluttfase er en tverrfaglig videreutdanning som tilbys på deltid for sykepleiere og andre med treårige helse- og sosialfaglige utdanninger. Dette er et fagområde i sterk utvikling, både med hensyn til utdanning, fagutvikling, forskning og helsetjenesteutvikling. Omsorg for alvorlig syke og døende er et viktig satsingsområde i helsevesenet, og alvorlig syke og døende er en gruppe pasienter med pårørende hvor det forventes et utvidet tilbud i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Det er et stort behov for kompetanse innen fagfeltet for å imøtekomme samfunnets behov for et godt helsetjenestetilbud for mennesker i livets sluttfase. Videreutdanningen har i tråd med hospicefilosofien fokus på helhetlig lindring i den avsluttende fasen av livet.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase