× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Samfunns- og idrettsvitenskap passer for deg som er interessert i å møte dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet. Du får innsikt i den moderne idretten med fokus på organisering, konsum, kommersialisering og differensiering. Spørsmålet om idrettens regulering, verdigrunnlag og økende grad av kommersialisering belyses i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Du lærer om kropp, idrett og fysisk aktivitet slik at du kan forstå idrettens plass i samfunnet og samfunnets nærvær i idretten. I tillegg lærer du hvordan kjønn, klasse, etnisitet, generasjon og funksjonshemming skaper ulike forutsetninger og konsekvenser for involvering i idretten. Du får innsikt i utøvelse av trenerrollen, spenningsfeltet mellom bredde- og toppidrett og tidlig ferdighetsutvikling.

Med en bachelorgrad i samfunns- og idrettsvitenskap får du kompetanse rettet mot undervisning, formidling og forvaltning, og du kan arbeide i organisert idrett, offentlig forvaltning, skole, treningsstudioer og turisme- og rekreasjonsmarkedet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

42.90 (primær)
46.30 (ordinær)

Studieplasser

55

Søknadskode (SO)

194486

Lignende utdanninger