× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykisk helse - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Om studiet

Master i psykisk helse ved NTNU er et samlingsbasert masterprogram for deg som jobber med psykisk helse hos barn, unge eller voksne. Studiet er lagt opp slik at du skal kunne jobbe ved siden av. Masterprogrammet består av tre separate studieretninger; barn og unges psykiske helse og barnevern, miljøterapeutisk arbeid og psykisk helsearbeid.