× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Pedagogikk - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvordan lærer vi? Hva er en god skole? Hva er oppdragelse? Pedagogikk handler om dannelse og læring i samspill mellom menneske, miljø og samfunn. Utdanning og utvikling av kompetanse er sentrale områder i dagens samfunn, og det trengs pedagoger overalt hvor opplæring og formidling foregår.

Gjennom dette studiet vil du bli i stand til å analysere og få en forståelse av de ulike lærings-, oppdragelse- og samspillprosessene som foregår i barnehage, i skolen, i familien, på fritiden og i organisasjons- og arbeidsliv.

Pedagogikk passer for deg som ønsker å jobbe med formidling, opplæring og kompetanseutvikling, og vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i pedagogikk

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

39.30 (primær)
46.20 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

194852

Lignende utdanninger