× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikkteknologi - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorprogrammet i musikkteknologi gir grunnlag for kreativ og selvstendig bruk av teknologi i musikk. Dette baseres på praktiske øvelser og teoretisk opplæring i musikkteknologi som instrument, musikalsk verktøy og analyseredskap.

 

Musikkteknologi dominerer moderne produksjon og distribusjon av musikk. Dersom du hører på en cd-plate, går på konsert eller ser på tv, er lyden du hører på en eller annen måte bearbeidet og formidlet ved bruk av musikkteknologiske hjelpemidler og instrumenter.

 

Bachelorprogrammet omfatter utvikling av teknologi og metoder knyttet til det å skape musikk, og til metodikk, utøvelse, opplevelse, analyse og syntese av musikk. Programmet vil stimulere til kreativitet og legge til rette for en reflektert og kritisk holdning til bruk av musikkteknologi samt gi innsikt i musikkteknologiens historie og egenart.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i musikkteknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

43.30 (primær)
51.40 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

194476