× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Matematiske fag - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Matematikk brukes overalt rundt oss, i finansmarkeder, luftfart, ultralyd og mer. Ønsker du å lære den matematiske teorien som ligger i bunnen? Hvordan du kan bruke aksiomatisk tenking til å komme frem til matematiske resonnement og bevis? Matematiske fag er midt i blinken for deg som har interesse for problemløsning og liker matematikk!

Matematikk er et bredt fagfelt som gir grunnlag for forståelse av både mennesker, natur og teknologisk utvikling. Med bakgrunn innen matematikk har du svært gode forutsetninger for å tilnærme deg en rekke spørsmål og fagområder. Bare omtrent halvparten av studiet er fastlagt på forhånd, og denne valgfriheten gir mulighet til både tverrfaglighet og fordypning i matematiske fag. Du kan velge å fordype deg i matematiske eller statistiske fag, eller ta andre realfag, samfunnsfag, språk, estetiske eller teknologiske fag.

Siden matematikk og statistikk er grunnleggende på mange områder, er det å starte på dette bachelorprogrammet et strategisk valg dersom du trives med matematikk og liker utfordringer. Vi tilbyr to studieretninger, matematikk eller statistikk.

Matematikk anvendes innenfor medisin, naturfag, teknologi, finans, miljø, offentlig forvaltning og mye mer. Med en utdanning innen matematiske fag blir du svært ettertraktet på arbeidsmarkedet. Matematikere trengs innen svært mange områder i samfunnet. Statistisk sentralbyrå, Equinor, DnB, Apple, Lloyd's Register, Forsvaret, departementene, Universitets- og høyskolesektoren (undervisning eller forskning) er bare noen få eksempler på hvor matematisk kompetanse etterspørres.

Etter fullført utdanning kan du gå ut i arbeidslivet eller fortsette på en to-årig mastergradsutdanning i for eksempel matematikk eller statistikk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i matematiske fag

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

194862

Lignende utdanninger