× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i fagdidaktikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Vil du bli en ressursperson innenfor fag og fagformidling? Ønsker du kompetanse på hvordan læring skjer? Er du lærer og ønsker å fordype deg i et undervisningsfag? Master i fagdidaktikk gir deg solid kompetanse i fagdidaktikken du har valgt å studere, og gjør deg kvalifisert til å forske på læring, undervisning og formidling i skole, barnehage og kulturskole. Fagdidaktikk er alle de avgjørelsene som er knyttet til opplæring i faget i skole eller bedrift, og formidling av faget ellers i samfunnet.

Master i fagdidaktikk blir undervist på heltid over to år med 4 samlinger per semester. Undervisningen består av emner som er felles for hele studieprogrammet, og fagspesifikke emner.

 

Masterprogrammet har sju studieretninger:

  • engelsk- og fremmedspråkdidaktikk
  • kunstfagdidaktikk
  • matematikkdidaktikk
  • naturfagdidaktikk
  • norskdidaktikk
  • samfunnsfagdidaktikk

 

Studiet blir undervist på heltid over to år med 4 samlinger per semester. Undervisningen består av emner som er felles for hele studieprogrammet, og fagspesifikke emner.

 

En master i fagdidaktikk kombinert med lærerutdanning gir et godt grunnlag for å drive undervisning i skole og på andre arenaer. Studiet vil gi deg et gjøre deg i stand til å ta del i og drive utviklingsarbeid i skolen og andre kunnskapsinstitusjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Master i fagdidaktikk