× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Dokumentasjonsforvaltning handler om å håndtere og arkivere – eller fange, sikre og bevare – digital informasjon og dokumentasjon og gjøre den tilgjengelig for offentligheten. Velfungerende arkivsystemer gir befolkningen mulighet til å få innsyn i og kontrollere forvaltningen. Dette er en grunnleggende forutsetning for et demokratisk samfunn og innbyggernes rettsikkerhet.

 

I masterstudiet tilegner du deg avansert kompetanse i arkivvitenskap og dokumentasjonsforvaltning. Gjennom studiet blir du i stand til å utføre komplekse arbeidsoppgaver innen arkiv og dokumentasjonsforvaltning. Du vil utvikle teknologiske og analytiske ferdigheter som forbereder deg på arbeid med å planlegge, iverksette og videreutvikle arkiver og arbeidsprosesser innenfor dokumentasjonsforvaltning. Gjennom arbeidet med masteroppgaven bidrar du i utviklingen av fagfeltet.

 

Med master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning vil du kunne gi viktige bidrag i utviklingen av dokumentasjonsforvaltningen. Du vil kunne arbeide med å utvikle og implementere systemer og prosesser som tar vare på dokumentasjonen som produseres i ulike typer bedrifter og organisasjoner – både for deres eget formål og med tanke på å bevare dokumentasjon om dem for ettertiden. Studiet gjør deg kvalifisert til å arbeide med arkiv og dokumentasjonsforvaltning innenfor bedrifter og organisasjoner, for eksempel i arkivverket, biblioteker og museum, for vitenskapelige stillinger i universitets-, høgskole- og forskningsinstitusjoner eller som arkivfaglig rådgiver i konsulentbransjen.

Kvalifikasjon/tittel

Master i arkiv og dokumentasjonsforvaltning