× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Marin teknikk - masterstudium (2-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

En mastergrad i marin teknikk fra NTNU gir deg en unik kunnskapsplattform og mange spennende muligheter. Marin teknikk omfatter virksomheter knyttet til våre største eksportnæringer: olje- og gassutvikling, skipsteknikk med tilhørende industri, fiskeriteknologi og havbruk og fornybar energi. Disse næringene møter stadig nye utfordringer. Derfor trenger de folk med kompetanse som kan samarbeide for å finne gode teknologiske løsninger.

Eksempler på utfordringer vi møter i dag er: Utvinne olje og gass på stadig dypere vann, Utvikle miljøvennlige skip som bruker mindre energi, Utbedre produksjon av mat fra fiskeriene og oppdrettsnæringen og Produsere fornybar energi fra bølger vind og strøm. Med en mastergrad i marin teknikk, har du kunnskapen som trengs for å vurdere utfordringene og utvikle energieffektive løsninger.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Lignende utdanninger