× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Marin teknikk - masterstudium (2-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Norge ligger i teten når det gjelder marin virksomhet, og Institutt for Marin teknikk (IMT) kan gi deg en av verdens beste marine utdanninger. En mastergrad i marin teknikk fra NTNU gir deg en unik kunnskapsplattform og mange spennende muligheter.

Marin teknikk omfatter virksomheter knyttet til våre største eksportnæringer: olje- og gassutvikling, skipsteknikk med tilhørende industri, fiskeriteknologi og havbruk og fornybar energi.

Disse næringene møter stadig nye utfordringer. Da trenger de folk med kompetanse som kan samarbeide for å finne gode teknologiske løsninger. Eksempler på utfordringer man møter i dag er:

  • Utvinne olje og gass på stadig dypere vann
  • Utvikle miljøvennlige skip som bruker mindre energi
  • Utbedre produksjon av mat fra fiskeriene og oppdrettsnæringen
  • Produsere fornybar energi fra bølger vind og strøm

 

Man legger særlig vekt på utvikling av miljøvennlige og energieffektive løsninger, både tekniske og operasjonelle. Med en mastergrad i marin teknikk, har du kunnskapen som trengs for å vurdere og utvikle dem.

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Lignende utdanninger