× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Folkehelse - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Master i folkehelse er studiet av hvordan det kan arbeides for å nå målene i folkehelsearbeidet - å fremme befolkningens helse, trivsel, gode og sosiale forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Ved å ta master i folkehelse ved NTNU lærer du om disse temaene i et livsløpsperspektiv. Videre blir du kjent med organiseringen av folkehelsearbeidet, demografiske utviklingstrekk og deres betydning for folkehelsen, utfordringer i folkehelsearbeidet, helsefremming og forebyggende helsearbeid på forskjellige samfunnsnivå og -arenaer, velferdsordninger, arbeidslivets krav og forventninger, helsevesenets organisering, helsepolitikk og -økonomi.

Tilbys ved:

  • NTNU i Gjøvik
  • NTNU i Trondheim