× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvilke utfordringer er knyttet til digital langtidslagring av elektroniske arkiv? Hvorfor er det viktig å sikre, bevare og gjøre kulturarv tilgjengelig? På studiet utforsker vi disse og lignende spørsmål, og studiet er midt i blinken for deg som vil arbeide med forvaltning av dokument- og kulturarv i en digital tidsalder.

Studiet i arkiv og samlingsforvaltning inneholder fagområdene arkivvitenskap, museologi og informatikk.

  • Arkivvitenskap gir deg innsikt i hvordan arkiver dannes, ordnes og oppbevares og kunnskap om arkivenes rolle i et demokratisk samfunn.
  • Museologi gir deg innsikt i museenes kjernevirksomhet, museenes historie og betydningen av museer i et demokratisk samfunn.
  • Informatikk handler om datateknologi i et teknisk, menneskelig og samfunnsmessig perspektiv.

Utdanningen gir nødvendig og dagsaktuell fagkunnskap for deg som ønsker å arbeide innenfor dokumentasjonsforvaltning, arkiv eller museum og en rekke andre institusjoner. I løpet av studiet vil du også få praktisk erfaring som hospitant i en bedrift eller organisasjon og tilbud om å delta på ekskursjoner til museer og arkiv i Trondheim.

Både bedrifter og organisasjoner har arkiv og er avhengig av kunnskapsbasert arbeid med arkivene. Du kan arbeide med å håndtere journalføringssystemer og bidra til å sikre dokumentflyt. I tillegg kan du jobbe med arbeidsprosessene som museer, bibliotek og kunstsamlingene gjør for å sikre dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet i sine samlinger.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194085