× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvilke utfordringer er knyttet til dokumentasjon og innsyn i offentlig forvaltning og til digital langtidslagring av arkiv? Hvorfor er det viktig med sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av kulturarv? Studiet i arkiv- og samlingsforvalting er for deg som vil arbeide med forvaltning av dokument- og kulturarv i en digital tidsalder.

Arkiv- og museumssektoren har blitt endret av nye digitale medier og kommunikasjonsformer, noe som gjør at en ny type yrkeskompetanse er nødvendig. Alle offentlige og private forvaltningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter har dokumenter og arkiv og er avhengig av kunnskapsbasert arbeid med arkivene. Bachelorstudiet kvalifiserer deg til å gjøre oppgaver knyttet til dokumentasjonsforvaltning, arkiv og museumssamlinger. Samlingsforvaltning handler om arbeidsprosessene som museer, bibliotek og kunstsamlingene gjør for å sikre dokumentasjon, bevaring og tilgjengelighet i sine samlinger. Utdanningen gir nødvendig og aktuell fagkunnskap og kompetanse for deg som ønsker å jobbe med slike arbeidsoppgaver.

Studieprogrammet er tverrfaglig og er sammensatt av hovedkomponenter fra humanistiske fag, samfunnsvitenskapene og teknologifag. På den måten opparbeider du deg en helhetlig profesjonstekning, samtidig som du utvikler ferdigheter og evner til å reflektere over egen og andres praksis. Etter endt utdanning kan du arbeide i dokumentsenter i offentlig og privat forvaltning, i arkivinstitusjoner, museum, bildegalleri.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194085