Har du rett til å gå videregående?

Videregående opplæring bygger på grunnskolen og kvalifiserer til arbeidsliv eller videre studier.

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring. Opplæringen er delt inn i studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram. De fører frem til studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Hvis du ikke fullfører utdanningen, kan du oppnå grunnkompetanse

Tilbudet av utdanningsprogram og programområder kan variere fra et fylke til et annet. 

Ungdomsrett

Du kan søke videregående opplæring fra og med fylte 15 år. Du har rett til tre års videregående opplæring eller den opplæringstiden som er fastsatt i læreplanen. Denne retten kalles ungdomsrett

Ungdomsretten gjelder også for deg som har fullført videregående opplæring i et annet land, og som ikke har fått godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge.

Ungdomsretten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år. 

Dette har du rett til:

  • plass på ett av de tre utdanningsprogrammene du oppgir som alternativer når du søker vg1
  • to års videre opplæring som bygger på utdanningsprogrammet fra vg1*

* Du har ikke rett til å få det programområdet du prioriterer høyest. Det avhenger av tilbudet i fylket ditt og karakterene dine.

Her kan du lese om rettighetene dine når du gjør omvalg eller tar opp videregående opplæring

Voksenrett

Du kan få tilbud om gratis videregående opplæring som voksen hvis du fyller eller har fylt 25 år, og ikke har fullført videregående opplæring.

Les mer om videregående som voksen

Har du ikke rett til videregående?

Du kan få tilbud om videregående opplæring selv om du ikke har rett til videregående opplæring.

Dette gjelder hvis du har:

  • mistet retten til opplæring eller har blitt bortvist
  • fullført videregående opplæring tidligere
  • oppnådd studie- eller yrkeskompetanse

Voksne med rett som har fullført men ikke bestått videregående opplæring, prioriteres foran voksne som har studie- eller yrkeskompetanse.

Se mulighetene dine til å få fag- eller svennebrev i Veien til fagbrev

Sist oppdatert: 28. mai 2024