Gutt sitter foran pc-en sin.

Søknadsfristen er vanligvis 1. mars, men noen må søke innen 1. februar. Start i god tid med å finne ut hva som gjelder for deg.

Søknadsfrister

Søknadsfristen er 1. mars for de fleste. Dette kalles for ordinært inntak. 

Noen har også søknadsfrist 1. februar. Dette gjelder blant annet for søkere som har rett til spesialundervisning, opplæring i og på tegnspråk eller søkere som nylig har kommet til Norge.

Hvilke skoler kan du søke på?

Du søker på utdanningsprogrammer og skoler i fylket du bor i. I de fleste fylker får du søke tre ulike utdanningsprogrammer i prioritert rekkefølge. Det er viktig at du plasserer utdanningsprogrammet og skolen du har mest lyst til å gå på øverst. I mange fylker er også postnummeret ditt med på å avgjøre hvilke skoler du kommer inn på. Grunnen er at en ønsker at de fleste elevene skal ha muligheten til å gå på skolen de bor nærmest. 

Du har også mulighet til å søke på:

Se oversikt over videregående utdanning i Norge

Hvordan søker du?

Du søker på videregående skole gjennom vigo.no. Når du søker må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett. Noen fylker tillater at du søker på papir.

Vilbli.no har en oversikt over hvordan du søker på vigo.no.

Når du har logget inn på vigo.no, må du lese instruksene nøye. Det er viktig ta du sjekker at du har fylt inn all informasjon helt riktig. Sjekk heller en gang for mye enn en gang for lite.

Private skoler med rett til statstilskudd (Friskoler)

Det skilles mellom privatskoler som er godkjente etter privatskoleloven (tidligere friskoleloven), og privatskoler som ikke er godkjente. De private skolene som er godkjente, har rett til statstilskudd. Dette tilskuddet dekker noen av skolens utgifter, men elevene må som regel betale skolepenger for å gå på skolen. 

Les mer om privatskoler på vilbli.no 

Private skoler uten rett til statstilskudd

Det finnes også private skoler som ikke er godkjent etter privatskoleloven, og som dermed ikke har rett til statstilskudd. Der må elevene gå opp som privatister. Det er ofte kostbart å være elev ved slike skoler. 

Vilbli.no viser bare informasjon om privatskoler som er godkjent etter privatskoleloven. 

Hvilke regler gjelder i ditt fylke?

Reglene kan variere fra fylke til fylke, og derfor er det lurt å undersøke hva som gjelder i ditt fylke. 

Hvis du ønsker å ta et utdanningsprogram som ikke finnes i fylket du bor i, er det mulig at fylket ditt kan kjøpe skoleplass i et annet fylke. Dette skjer kun i spesielle tilfeller.

Hos inntakskontoret kan du finne informasjon for ditt fylke.

Finn ditt inntakskontor

Oppgaver

Oppgave
Ung kvinnelig elev sitter smilende og skriver i et klasserom.

Min søknad til videregående opplæring

Hvis du skulle ha sendt søknad til videregående opplæring nå, hvilke utdanningsprogram ville du ha valgt?

Les mer
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no/utdanningsvalg. "