Gutt sitter foran pc-en sin.

Søknadsfristen er vanligvis 1. mars, men noen må søke innen 1. februar. Start i god tid med å finne ut hva som gjelder for deg.

Søknadsfrister

Søknadsfristen er 1. mars for de fleste. Dette kalles for ordinært inntak. 

Noen har også søknadsfrist 1. februar. Dette gjelder blant annet for søkere som har rett til spesialundervisning, opplæring i og på tegnspråk eller søkere som nylig har kommet til Norge.

Hvilke skoler kan du søke på?

Du søker på utdanningsprogrammer og skoler i fylket du bor i. I de fleste fylker får du søke tre ulike utdanningsprogrammer i prioritert rekkefølge. Det er viktig at du plasserer utdanningsprogrammet og skolen du har mest lyst til å gå på øverst. I mange fylker er også postnummeret ditt med på å avgjøre hvilke skoler du kommer inn på. Grunnen er at en ønsker at de fleste elvene skal ha muligheten til å gå på skolen de bor nærmest. 

  Du har også mulighet til å søke på:

  Se oversikt over videregående utdanning i Norge

   Hvordan søker du?

   Du søker på videregående skole gjennom vigo.no. Når du søker må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett. Noen fylker tillater at du søker på papir.

   Vilbli.no har en oversikt over hvordan du søker på vigo.no. 

   Når du har logget inn på vigo.no, må du lese instruksene nøye. Det er viktig ta du sjekker at du har fylt inn all informasjon helt riktig. Sjekk heller en gang for mye enn en gang for lite.

   Friskoler

   Friskoler er private videregående skoler med rett til statstilskudd, og de er godkjent etter friskoleloven. 

   Les mer om friskoler på vilbli.no 

   Se oversikt over friskoler på vilbli.no

   Private skoler

   Det finnes også private skoler som ikke er godkjent etter friskoleloven, og som dermed ikke har rett til statstilskudd. Der må elevene gå opp som privatister. Det er ofte kostbart å være elev ved slike skoler. 

   Vilbli.no viser bare informasjon om friskoler som er godkjent etter friskoleloven. 

   Hvilke regler gjelder i ditt fylke?

   Reglene kan variere fra fylke til fylke, og derfor er det lurt å undersøke hva som gjelder i ditt fylke. På Utdanning.no kan du finne lenke til inntakskontorene i Norge. Hos inntakskontoret kan du finne informasjon for ditt fylke.

   Oppgave - sjekk hvilke regler fylket ditt har:

   • Hvor mange utdanningsprogrammer og skoler kan du søke på?
   Vil du gå på vgs i et annet fylke?

   Hvis du ønsker å ta et utdanningsprogram som ikke finnes i fylket du bor i, er det mulig at fylket ditt kan kjøpe skoleplass i et annet fylke. Dette skjer kun i spesielle tilfeller. I så fall må du ta kontakt med inntakskontoret i fylket ditt for å få mer informasjon.

   Oppgaver

   Oppgave
   Ung kvinnelig elev sitter smilende og skriver i et klasserom.

   Min søknad til videregående opplæring

   Hvis du skulle ha sendt søknad til videregående opplæring nå, hvilke utdanningsprogram ville du ha valgt?

   Les mer
   Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no/utdanningsvalg. "