Kvinne og mann med hjelm sitter mot en vegg

Foto: Con Tanasiuk

De nordiske landene er blant verdens aller mest likestilte land. Men i valg av utdanning og yrke er det svært store forskjeller mellom kvinner og menn.

Bare ti prosent av norske sykepleiere er menn. Dette viser at selv om flere kvinner enn menn tar høyere utdanning nå, er mye fortsatt som før.

Velger tradisjonelt

Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Det vil si at det i mange yrker er enten mange menn eller mange kvinner som er ansatt. Gutter og jenter tenker fremdeles tradisjonelt når de skal velge utdanning og yrke.

Utdanning.no hadde i 2023 en undersøkelse om unges utdannings- og yrkesvalg. Undersøkelsen viser at utdanninger som gir jobb innen helse, omsorg, skole og barnehage er mest populære blant jenter. Men til forskjell fra tidligere år, ønsker nå flere jenter å utdanne seg til ingeniør. Tekniske utdanninger som fører til manuelt arbeid eller teknologi, slik som sivilingeniør eller siviløkonom, er mest populære blant gutter.

Skjermbilde av statistikk som viser antall menn og kvinner i sykepleier-yrket.
Her ser du et eksempel på et typisk kvinnedominert yrke, sykepleier. I 2023 var nesten 90 prosent av norske sykepleiere kvinner, mens litt over 10 prosent var menn. Du kan undersøke flere yrker på Utdanning.no/likestilling.

Kvinner til mannsyrker

Likevel viser endringer i arbeidsmarkedet at flere kvinner søker seg til yrker hvor det jobber flest menn. Det er derimot få menn som velger yrker hvor det jobber flest kvinner. Og selv om det blir stadig flere kvinnelige sjefer, er kun 34,7 prosent av alle ledere i Norge kvinner.

Store lønnsforskjeller

En annen utfordring er at det er store forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder lønn. I 2023 utgjorde kvinners lønn i gjennomsnitt 88,3 prosent av menns lønn. Noe av dette kan forklares med at flere menn enn kvinner jobber i privat sektor. Det er også flere kvinner enn menn som jobber deltid. Det vil si at de jobber færre timer per uke enn det som er vanlig.

Se lønnsstatistikken til lege på utdanning.no. Hak av kjønn og vis tall for menn og kvinnerSer du forskjellen?

Skjermbilde av lønnsstatistikken for leger

Mange jobber deltid

For likestillingsforskjellen er størst når det kommer til deltidsarbeid. 45 prosent av norske kvinner jobber deltid, mens kun 25 prosent av norske menn gjør det. Hvis du jobber deltid kan det gjøre det vanskeligere for deg å få en spennende jobb, god lønn og god råd den dagen du skal pensjonere deg. Samtidig synes noen at det er bedre å jobbe deltid for å få bedre tid til for eksempel studier eller barn.

Kvinnedominans

Etter at flere kvinner begynte å ta utdanning på universitet og høyskole, har lønnen til kvinner og menn blitt mer lik. Men i kommuner der kvinner tjener mye, tjener menn ofte enda mer. Det vil si at det fortsatt er stor forskjell i lønnen til kvinner og menn.

Oppgaver

Oppgave
Illustrasjonsfoto av labtekniker.

Likestilling og yrkesvalg

Filmer og oppgaver til kjønn og yrkesvalg.

Les mer
Oppgave
SSB sin oversikt over likestilling på arbeidsmarkedet i Norge

Quiz: Likestilling og arbeidsliv

Hva vet du om likestilling i det norske arbeidslivet?

Les mer
Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra artikkelen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: "Artikkelen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på utdanning.no/utdanningsvalg. "