Likestilling i norsk arbeidsliv

Her kan du se hvordan kjønnsbalansen er i de 400 vanligste yrkene i Norge. 

•  Om verktøyet

Kilde: Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret