Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

For å bli toller, må du ta en treårig bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

Utdanningen er utviklet sammen med Tolletaten, og er det eneste i Norge.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 8824 - Tollfag
  • 7824 - Tollfag
  • 6824 - Tollfag

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 8824 - Tollfag
  • 7824 - Tollfag
  • 6824 - Tollfag

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

  • Tollfag (8824)
  • Tollfag (7824)
  • Tollfag (6824)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.