Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 49.50 (primær)
  • 56.00 (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 217906

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

22. mars 2024.

Om studiet

Som toller utgjør du en konkret forskjell for samfunnet. Hver dag.

Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger er utviklet i samarbeid med Tolletaten. Utdanningen er den eneste av sitt slag i Norge, og du vil få en unik kombinasjon av teori og praksis i studietiden.

Utdanningen er tverrfaglig med sentrale emner som jus, handel og vareførsel, etterretning, HMS, psykologi, kultur- og samfunnsfag, konflikthåndtering og logistikk.

I programmet inngår praksis på ulike tollsteder. Tollere vil også være gjesteforelesere i de ulike emnene i studiet. Som toller utvikler du god kompetanse til å snakke med, og veilede publikum og næringsliv. Tollere jobber også med ekspedisjon og fortolling av varer, smuglingsbekjempelse og etterretning i hele landet. Utdanningen gir deg en grundig innføring i Tolletatens arbeidsområder.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og politiattest.

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det gis det to tilleggspoeng for menn på studiet.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Gjennomført bachelorutdanning kan kvalifisere til videre mastergradsstudier i økonomiske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Dette gjelder blant annet executive master i business administrasjon (krever 2-3 års yrkespraksis i tillegg) og masterutdanninger i samfunnssikkerhet og endringsledelse.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer for arbeid i Tolletaten, men kan også være relevant for yrker som håndterer varestrømmer og internasjonal handel.

Arbeid i Tolletaten.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll

Alle utdanninger innen