Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen er en høyere teknisk utdanning i ingeniørfag med fokus på sikkerhet, risikoanalyse, kvalitetssikring og HMS.

Fagområdet samfunnssikkerhet handler om å identifisere, forebygge, forberede seg på, håndtere og respondere på ulike typer trusler og farer som kan true samfunnet som helhet eller deler av det.

Dette fagområdet er tverrfaglig og involverer en rekke aspekter, inkludert nødhåndtering, krisehåndtering, beredskapsplanlegging, risikostyring og sikkerhetskultur.

Hva er forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning?

Du kan bli ingeniør ved å ta bachelorgrad eller mastergrad i ingeniørfag. Etter fullført treårig ingeniørutdanning får du en bachelorgrad i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på 5 år, og du får en mastergrad i teknologi. 

Forskjellen er at de treårige ingeniørutdanningene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien sammenliknet med sivilingeniørutdanningene. På de treårige ingeniørutdanningene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg. 

Ved å ta en treårig ingeniørutdanning kommer du deg fortere ut i jobb, mens du vil ha flere jobbmuligheter med en femårig sivilingeniørutdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Varighet

Bachelorgrad tar normalt 3 år, mastergrad tar normalt 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar normalt 3 år, mastergrad tar normalt 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 882901 - Ph.d.-program, samfunnssikkerhet
 • 782999 - Sikkerhet, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 782909 - Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig
 • 782908 - Master, risikostyring og sikkerhetsledelse, 1½-årig
 • 782905 - Master, risikostyring, toårig
 • 782904 - Master, teknologi, samfunnssikkerhet, toårig
 • 782903 - Master, teknologi, samfunnssikkerhet, femårig
 • 782901 - Sivilingeniørutdanning, samfunnssikkerhet
 • 7825 - Brannvernfag
 • 759924 - Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig
 • 731912 - Master, samfunnssikkerhet, toårig
 • 689999 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 682909 - Bachelor, ingeniørfag, helse, miljø og sikkerhet, treårig
 • 682907 - Bachelor, internasjonal beredskap, treårig
 • 682906 - Videreutdanning, sikkerhet
 • 682905 - Bachelor, risikohåndtering, treårig
 • 682903 - Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig
 • 682901 - Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig
 • 6825 - Brannvernfag
 • 682499 - Tollfag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 631914 - Bachelor, samfunnsikkerhet og miljø, treårig
 • 682902 - Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 882901 - Ph.d.-program, samfunnssikkerhet
 • 782999 - Sikkerhet, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 782909 - Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig
 • 782908 - Master, risikostyring og sikkerhetsledelse, 1½-årig
 • 782905 - Master, risikostyring, toårig
 • 782904 - Master, teknologi, samfunnssikkerhet, toårig
 • 782903 - Master, teknologi, samfunnssikkerhet, femårig
 • 782901 - Sivilingeniørutdanning, samfunnssikkerhet
 • 7825 - Brannvernfag
 • 759924 - Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig
 • 731912 - Master, samfunnssikkerhet, toårig
 • 689999 - Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 682909 - Bachelor, ingeniørfag, helse, miljø og sikkerhet, treårig
 • 682907 - Bachelor, internasjonal beredskap, treårig
 • 682906 - Videreutdanning, sikkerhet
 • 682905 - Bachelor, risikohåndtering, treårig
 • 682903 - Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig
 • 682901 - Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig
 • 6825 - Brannvernfag
 • 682499 - Tollfag, uspesifiserte, lavere nivå
 • 631914 - Bachelor, samfunnsikkerhet og miljø, treårig
 • 682902 - Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Ph.d.-program, samfunnssikkerhet (882901)
 • Sikkerhet, andre, uspesifiserte, høyere nivå (782999)
 • Master, helse, miljø og sikkerhet, toårig (782909)
 • Master, risikostyring og sikkerhetsledelse, 1½-årig (782908)
 • Master, risikostyring, toårig (782905)
 • Master, teknologi, samfunnssikkerhet, toårig (782904)
 • Master, teknologi, samfunnssikkerhet, femårig (782903)
 • Sivilingeniørutdanning, samfunnssikkerhet (782901)
 • Brannvernfag (7825)
 • Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig (759924)
 • Master, samfunnssikkerhet, toårig (731912)
 • Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (689999)
 • Bachelor, ingeniørfag, helse, miljø og sikkerhet, treårig (682909)
 • Bachelor, internasjonal beredskap, treårig (682907)
 • Videreutdanning, sikkerhet (682906)
 • Bachelor, risikohåndtering, treårig (682905)
 • Bachelor, ingeniørfag, sikkerhet, treårig (682903)
 • Høgskoleingeniørutdanning, sikkerhet, treårig (682901)
 • Brannvernfag (6825)
 • Tollfag, uspesifiserte, lavere nivå (682499)
 • Bachelor, samfunnsikkerhet og miljø, treårig (631914)
 • Videreutdanning for ingeniører, sikkerhetsteknikk (682902)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.