Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Engelsk
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 42.00 (primær)
  • 43.40 (ordinær)
Studieplasser: 21
Søknadskode (SO): 194870
Fransk
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 5
Søknadskode (SO): 194793
Spansk
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 8
Søknadskode (SO): 194786
Statsvitenskap
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 49.60 (primær)
  • 52.00 (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 194474
Tysk
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 5
Søknadskode (SO): 194795

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Europastudier er studiet for deg som er interessert i europeisk historie og politikk. Dette studiet gjør deg i stand til å forstå de store endringene Europa har gått gjennom etter andre verdenskrig og det omfattende samarbeidet vi har gjennom EU i dag.

Gjennom programmets overordnede tema: "Det differensierte Europa: integrasjon, samarbeid og konflikt" får du en unik innsikt i dagens Europa. Du kan velge å fordype deg i et fremmedspråk eller i statsvitenskap. I tillegg er det satt av et helt semester til at du kan reise på utveksling.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i europastudier

Alle utdanninger innen