Beskrivelse

Er en fordypning innen teknikk og industrifag (tidligere TIP). Fordypningen gir kompetanse til å arbeide som mellomleder i virksomheter som bearbeider produkter mekanisk.

Gjennom studiet vil du få kompetanse til å drive en bedrift på en økonomisk forsvarlig måte og ivareta kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og -internasjonale standarder.

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555223 - Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig
 • 555212 - Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift
 • 555208 - Teknisk fagskole, linje for driftsteknikk, toårig
 • 559910 - Fagskoleutdanning, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 555223 - Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig
 • 555212 - Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift
 • 555208 - Teknisk fagskole, linje for driftsteknikk, toårig
 • 559910 - Fagskoleutdanning, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig (555223)
 • Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift (555212)
 • Teknisk fagskole, linje for driftsteknikk, toårig (555208)
 • Fagskoleutdanning, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, toårig (559910)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.