Nøkkelinformasjon

Er en fordypning innen teknikk og industrifag (tidligere TIP). Fordypningen gir kompetanse til å arbeide som mellomleder i virksomheter som bearbeider produkter mekanisk.

Gjennom studiet vil du få kompetanse til å drive en bedrift på en økonomisk forsvarlig måte og ivareta kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og -internasjonale standarder.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift, toårig (555223)
  • Fagskoleutdanning, maskinteknisk drift (555212)
  • Teknisk fagskole, linje for driftsteknikk, toårig (555208)
  • Fagskoleutdanning, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, toårig (559910)