Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Stord

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Kr. 3550,- pr. semester

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-INF-CNC0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-15

Om studiet

Studiet har ikkje opptak i 2024.

Industrien har behov for personell med praktisk kompetanse kombinert med teoretisk kunnskap. Den raske endringen og digitaliseringen i samfunnet og industrien har skapt et nytt behov for studier som kombinerer en praktisk utdanning med en relevant og oppdatert teoretisk påbygning. I tillegg trengs digital endringskompetanse.

Studiet fokuserer på ny teknologi som industrien ønskjar å ta i bruk. Hovedfokuset er på robotteknologi brukt saman med intelligente digitale løsningar i industrien. Smart sensorteknologi, skytjenester og datasikkerhet er andre fokusområder.

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. Fagskulen tilbyr eit treårig nettbasert studium i Robotteknologi og digital produksjon i industrien.

For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane. Samlingane på skulen vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. Mellom samlingane blir ulike former for nettundervisning brukt. 

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med fagbrev 
eller
realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.
NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Relevante fagbrev er:

Aluminiumskonstruksjonsfaget  
Anleggsmaskinmekanikerfaget  
Automatiseringsfaget  
CNC-maskineringsfaget  
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget  
Elektrikerfaget
Elektroreparatørfaget
Energimontørfaget
Energioperatørfaget
Finmekanikerfaget  
Grafisk produksjonsteknikk  
Heismontørfaget
Industriell matproduksjon  
Industriell overflatebehandling  
Industrimekanikerfaget  
Industrimontørfaget  
Industrioppmålingsfaget 
Industrisnekkerfaget  
Industrisømfaget  
Industritekstilfaget trikotasje  
Industritekstilfaget veving  
Modellbyggerfaget  
Motormekanikerfaget  
NDT-kontrollørfaget  
Plastmekanikerfaget  
Platearbeiderfaget  
Polymerkomposittfaget 
Produksjonselektronikerfaget
Produksjonsteknikkfaget  
Serigrafifaget  
Signalmontørfaget   
Støperifaget  
Sveisefaget  
Tavlemontørfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget   
Trykkerfaget  
Verktøymakerfaget  
Viklerfaget

Opptaksinformasjon

Du søkjer studieplass på Samordna opptak. Studiet har ikkje opptak i 2024.
 

Karrieremuligheter

Etter studiet vil ein vere kvalifisert til å søke stillingar i følgjande bransjar: kjemisk-, mekanisk-, farmasøytisk- og næringsmiddelindustri samt oljeverksemd, logistikk og lagersystem.

Tilleggsinformasjon

Det er 3 samlinger pr. semester. Samlingene varer fra mandag til fredag og har obligatorisk oppmøte. Mellom samlingene er det nettundervisning.

Alle utdanninger innen