Beskrivelse

Norsk fagskole for lokomotivførere, eller Lokførerskolen, er en offentlig statlig godkjent fagskole som utdanner lokomotivførere til hele landet.

Norsk Lokførerskole er en del av Jernbanedirektoratet, og det er den eneste skolen i Norge med lokomotivførerutdanning.

Utdanningen er en kombinasjon av teori på skolen, og 4-6 måneders praksis i et togselskap. For å bli sertifisert lokfører må du gjennomføre et visst antall timer med togselskapets interne kjørelærere. Etter dette blir du sertifisert lokomotivfører.

 

Opptakskrav

Fullført og bestått norsk videregående opplæring enten med fagbrev eller spesiell studiekompetanse med matematikk R1 eller S1 og S2. Flere fagbrev er godkjente, se skolens nettside for mer informasjon.

Du må ha:

  • Fylt 20 år ved studiets start.
  • Oppfylle krav til helse som følger av Førerforskriften (FOR-2009-11-27-1414).
  • Bestå yrkespsykologiske skikkethetster.

Det er også mulig å komme inn på studiet med realkompetanse.

Opptakskrav

Fullført og bestått norsk videregående opplæring enten med fagbrev eller spesiell studiekompetanse med matematikk R1 eller S1 og S2. Flere fagbrev er godkjente, se skolens nettside for mer informasjon.

Du må ha:

  • Fylt 20 år ved studiets start.
  • Oppfylle krav til helse som følger av Førerforskriften (FOR-2009-11-27-1414).
  • Bestå yrkespsykologiske skikkethetster.

Det er også mulig å komme inn på studiet med realkompetanse.

Varighet

Varigheten er enten 1 år stedbundet, eller 1,5 år nettbasert med fysiske samlinger.

Varighet

Varigheten er enten 1 år stedbundet, eller 1,5 år nettbasert med fysiske samlinger.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 581107 - Fagskoleutdanning, lokomotivførerutdanning, 1½-årig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 581107 - Fagskoleutdanning, lokomotivførerutdanning, 1½-årig

Finn yrker


Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

  • Fagskoleutdanning, lokomotivførerutdanning, 1½-årig (581107)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.