Nøkkelinformasjon

Kursene i bransjeprogrammet for industri- og byggenæringen er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

NHO, LO, Norsk Industri, Nito, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Fellesforbundet, Parat, Industri Energi og Byggenæringens landsforening (BNL) samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. 

Les mer om bransjeprogrammet for industri- og byggenæringen på kompetansenorge.no.

Du kan i tillegg lese mer om relevante tilbud fra Industrifagskolen. Industrifagskolen tilbyr fleksible, modulbaserte og relevante utdanningstilbud til ansatte i industri- og byggenæringen. Ler mer om industrifagskolen på utdanning.no

Lurer du på noe? Finn svar på ofte stilte spørsmål.

Viser 36 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Arbeidsnorsk for industri og byggenæringen Annen utdanning Fønix As
Batteriproduksjon Fagskolegrad Fagskolen i Viken
Batteriteknologi - spesialisering innen produksjon i batteriverdikjeden Fagskolestudium Fagskolen i Agder
Betongfaget Vg3 – Live nettbasert - Kveld - Gratiskurs Fag- og svennebrev AOF Vestlandet - Agder
Betongfaget Vg3 – Live nettbasert - Kveld - Gratiskurs Fag- og svennebrev AOF Vestlandet - Agder
CNC Maskineringsfaget Vg3 – Live nettbasert - Dag - Gratiskurs Fag- og svennebrev AOF Vestlandet - Agder
CNC Maskineringsfaget Vg3 – Live nettbasert - Kveld - Gratiskurs Fag- og svennebrev AOF Vestlandet - Agder
Digital produksjon Fagskolestudium Fagskolen i Viken
Fagbrev malerfaget Fag- og svennebrev Fønix As
Fagbrev Murerfag Videregående (privat) Fønix As
Fagbrev tak-og membran tekkerfaget Fag- og svennebrev Fønix As
Fagrev Islolatørfaget Fag- og svennebrev Fønix As
Grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg -og anleggsbransjen Fagskolestudium Fagskolen i Viken
Industriell overflatebehandling Vg3 – Live nettbasert - Kveld - Gratiskurs Fag- og svennebrev AOF Vestlandet - Agder
Industriell overflatebehandling Vg3 – Live nettbasert - Kveld - Gratiskurs Fag- og svennebrev AOF Vestlandet - Agder
Industrimekanikerfaget Vg3 – Live nettbasert - Kveld - Gratiskurs Fag- og svennebrev AOF Vestlandet - Agder
Instruksjon og veiledning i bedrift Fagskolestudium Fagskolen i Viken
Maler- og overflateteknikkfaget K1 – Live nettbasert – Kveld – 2024 Fag- og svennebrev AOF Vestlandet - Agder
Prosessindustri i det grønne skiftet Fagskolestudium Fagskolen i Viken
Prosessteknologi for treforedlingsindustrien NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne listen lages ved hjelp av informasjon som utdanningstilbyderne selv legger inn om utdanningen. Utdanningene som rapporteres til Utdanning.no er merket med hvilken tilskuddsordning utdanningen tilhører. Denne utdanningslisten gir deg informasjon om alle utdanningene som er merket med samme tilskuddsordning.

  • Industri- og byggenæringen (43532)