Beskrivelse

Kursene i bransjeprogrammet for anleggsbransjen er gratis, og kan tas ved siden av jobb.

Her finner du oversikt over gratis kurs, etter- og videreutdanning. Kursene er tilrettelagt slik at du kan ta dem på deltid, om kvelden eller i helger, ved siden av full jobb. Mange er lagt opp som nettstudier. Målet er å tilby kompetanse som anleggsbransjen har bruk for.   

Anleggsbransjen omfatter yrkesgrupper som jobber med bygging og vedlikehold av veier, broer, tunneler, vann- og avløpsanlegg, og andre infrastrukturer. Det handler om å mestre gravemaskiner, anleggsdumpere, hjullastere og veihøvlere. Arbeidsledere innenfor bransjen har ansvar for prosjektledelse, bestilling av materialer, koordinering av underentreprenører kvalitetssikring og -dokumentasjon samt HMS-systemer.  

Opptakskrav

Laget for ansatte i anleggsbransjen. Permitterte og arbeidsledige kan også søke. 

Opptakskrav

Laget for ansatte i anleggsbransjen. Permitterte og arbeidsledige kan også søke. 

Varighet

Varierer.

Varighet

Varierer.