Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utdanner fengselsbetjenter i Norge.

Utdanningen er lønnet, og man er forpliktet til ett års tjeneste ved et eller flere fengsel etter endt utdanning.

Utdanningen har en rekke opptakskrav:

 • generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • være 20 år eller eldre
 • plettfri vandel 
 • førerkort klasse B
 • god fysisk og psykisk helse 
 • bestått fysisk funksjonstest med styrkeøvelser og utholdenhetsprøve
 • nødvendige modenhet og de personlige egenskapene som gjør søkeren skikket for tjeneste i kriminalomsorgen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, 20 år eller eldre, plettfri vandel og førerkort klasse B.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, 20 år eller eldre, plettfri vandel og førerkort klasse B.

Varighet

To år.

Varighet

To år.

Lønn

 • 682201 - Høgskolekandidat, fengselsbetjentutdanning, toårig
 • 682299 - Fengselsfag, uspesifiserte, lavere nivå

Lønn

 • 682201 - Høgskolekandidat, fengselsbetjentutdanning, toårig
 • 682299 - Fengselsfag, uspesifiserte, lavere nivå

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 682201 - Høgskolekandidat, fengselsbetjentutdanning, toårig
 • 682299 - Fengselsfag, uspesifiserte, lavere nivå

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 682201 - Høgskolekandidat, fengselsbetjentutdanning, toårig
 • 682299 - Fengselsfag, uspesifiserte, lavere nivå

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Høgskolekandidat, fengselsbetjentutdanning, toårig (682201)
 • Fengselsfag, uspesifiserte, lavere nivå (682299)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.