Fakta

Sted:
Lillestrøm
Studietype:
Høgskolekandidat, 2 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120
Søknadsfrist: 1. mars

Informasjon oppdatert

2. januar 2023.

Om studiet

Det er en variert og utfordrende hverdag som møter deg om du velger å ta fengselsbetjentutdanningen. Hvis du får opptak blir du ansatt som aspirant i kriminalomsorgen og du får betalt for å studere. Studiet består av to teorisemestre ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og to praktisk-teoretiske semestre i et opplæringsfengsel med høy sikkerhet. KRUS samarbeider med opplæringsfengsler over store deler av landet.

Fengselsbetjentutdanningen forbereder deg til et spennende yrke, der du må balansere mellom å utøve makt og vise omsorg. Kombinasjonen av praksis og teori i utdanningen gir deg nødvendig kompetanse for å utøve fengselsbetjentyrket på en måte som ivaretar sikkerheten til samfunnet, ansatte og innsatte. 

Utdanningen inneholder mange ulike kunnskaps- og ferdighetsområder som du må kunne ta i bruk som fengselsbetjent, slik som straffegjennomføring, kriminalitet, sikkerhet, straff, tilbakeføring- og miljøarbeid, profesjonsetikk og fysisk maktanvendelse. Som fengselsaspirant, og senere som fengselsbetjent, vil du møte innsatte og domfelte som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, mange har psykiske lidelser, rusavhengighet, atferdsvansker eller tilpasningsproblemer. Innsattes oppførsel former hverdagen din og mange av arbeidsdagene vil være preget av sikkerhetstenkning, rutiner og grensesetting, men også av nærhet, åpenhet og relasjonsbygging.

Utdanningen og yrket stiller krav til personlig egnethet. Du må kunne sette grenser når det er nødvendig, være en god rollemodell og samtidig tro på at mennesker kan endre sitt handlingsmønster og legge til rette for det gjennom samarbeid med innsatte og tverrfaglige samarbeidspartnere. Du skal motivere og forberede de innsatte og domfelte til å leve et kriminalitetsfritt liv etter de har sonet sin straff.

Neste søknadsperiode er 1. februar til 1. mars 2023.

Det er 180 studieplasser på hvert kull med fengselsaspiranter.

Ved fullført og bestått fengselsbetjentutdanning oppnår du 120 studiepoeng.  Det følger ett pliktår som fengselsbetjent i kriminalomsorgen etter endt utdanning. KRUS tilbyr også et påbygningsstudium som fører til graden Bachelor i straffegjennomføring.

Opptakskrav

  • generell studiekompetanse eller tilsvarende
  • 20 år eller eldre i løpet av søknadsåret
  • førerkort klasse B
  • vandel det ikke er noe å utsette på
  • helse i tråd med fastsatte medisinske krav
  • tilfredsstillende fysikk, herunder bestå en fysisk funksjonstest
  • personlig egnethet som gjør deg kvalifisert for jobb i kriminalomsorgen


Les mer om opptakskravene her (krus.no).

Opptaksinformasjon

For å kunne bli aspirant på fengselsbetjentutdanningen må du søke på jobb som aspirant i Jobbnorge og søke på utdanningen i Søknadsweb. Utlysningen av aspirantstillinger annonseres på krus.no, på KRUS sine sosiale medier, Jobbnorge.no, Nav.no m.fl.

Generell informasjon om søknadsprosessen kan du lese mer om på krus.no 

Etter søknadsfristen rangeres søkerne etter fastsatte kriterier og de best kvalifiserte søkerne blir innkalt til opptaksdag. På opptaksdagen skal det gjennomføres et jobbintervju og en fysisk funksjonstest. 180 av de best egnede og kvalifiserte søkerne får tilbud om å bli aspirant i kriminalomsorgen og den unike muligheten til å få lønn for å gjennomføre 120 studiepoeng. Er det deg?

Videre studier

Utveksling

 I fjerde semester gis det tilbud om et kort studieopphold i et annet europeisk land. 

Kvalifikasjon/tittel

Fengselsbetjent

Alle utdanninger innen