Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Lillestrøm

Nivå

Høgskolekandidat, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Studietempo

Heltid

Om studiet

Kan du sette grenser for andre og klarer du å holde hodet kaldt i krevende situasjoner? Da har vi kanskje utdanningen og karrieren for deg. Jobben er så viktig at du mottar lønn fra første skoledag.

Utdanningen er toårig og aspirantene gis lønn i hele perioden.

Ved fullført og bestått fengselsbetjentutdanning oppnår aspirantene i tillegg 120 studiepoeng.

Det følger ett pliktår som fengselsbetjent etter endt utdanning.

Aspirantstillinger utlyses i midten av juni med søknadsfrist i midten av august.

Opptakskrav

  • generell studiekompetanse; eller
    som et absolutt minimumskrav kan søkere som er minst 25 år få vurdert om de er kvalifiserte på grunnlag av realkompetanse. For slike søkere må minimum fagene norsk, engelsk og samfunnslære dokumenteres på nivå tilsvarende generell studiekompetanse
  • 20 år eller eldre i løpet av søknadsåret
  • har førerkort klasse B
  • har en vandel det ikke er noe å utsette på
  • har god helse. Det er nødvendig for fengselsbetjenter å ha god fysisk og psykisk helse for å kunne ivareta egen og andres sikkerhet i fengslene. Det stilles derfor relevante spørsmål om søkernes helse i opptaksprosessen
  • består en fysisk funksjonstest som inneholder styrkeøvelser og en utholdenhetsprøve ved en eventuell opptaksdag
  • har den nødvendige modenhet og de personlige egenskapene som gjør søkeren skikket for tjeneste i kriminalomsorgen

Opptaksinformasjon

KRUS og fengselsbetjentutdanningen foretar ikke opptak til fengselsbetjentutdanningen i Samordna opptak, og utlysningen av aspirantstillinger vil blant annet bli annonsert her på vår hjemmeside, på KRUS sine Facebooksider, Jobbnorge.no, Nav.no m.fl.

Generell informasjon om søknadsprosessen kan du lese mer om på nettsidene våre her.

Informasjon om opptakskrav finner du på nettsidene våre her.

Kvalifikasjon/tittel

Fengselsbetjent

Alle utdanninger innen