Nøkkelinformasjon

logo
logo

Studiested

Horten
Porsgrunn

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Horten

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-SOM0001

Studiested

Horten

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-27

Porsgrunn

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-SOM0001

Studiested

Porsgrunn

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-26

Horten, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-SOM0001

Studiested

Horten

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20418-32

Om studiet

Krav til kvalitet og pasientsikkerhet krever kompetanse. Somatisk vurderingskompetanse gir kompetanse i klinisk sykepleie til voksne og eldre med somatiske sykdommer og/eller skader. Systematisk observasjon, kartlegging, vurdering, dokumentasjon og profesjonell kommunikasjon vektlegges, samt ferdighetstrening i praktiske prosedyrer. Utdanningen gir også ferdighetstrening i praktiske prosedyreferdigheter

Fagskoleutdanningen somatisk vurderingskompetanse har som mål å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse knyttet til behandling og sykepleie til voksne og eldre pasienter med somatiske sykdommer og/eller skader. Utdanningen gir også kunnskap om og forståelse for helsefremmende og forebyggende arbeid i dette feltet, samt rehabilitering både i hjemmet og på institusjon. Utdanningen skal gi økt bevissthet om hvilken betydning profesjonalitet i egen rolle og yrkesutøvelse har i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring, og om hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten organiseres og samhandler.

Opptakskrav

Krav til opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.