Fakta

Sted:
VID Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk skal stimulere til utvikling av faglig og personlig trygghet og økt kompetanse i møte med pasienter med rus- og avhengighetsproblemer, deres pårørende og samarbeidspartnere.

Videreutdanning, deltid, 60 studiepoeng.

Studiets oppbygging

Studiet gjennomføres med to samlinger av fem dager, hvert semester. I tillegg kommer en samling av to dager, rett etter at eksamen (fordypningsoppgaven) er levert i slutten av vårsemesteret på 2. studieår. Totalt ni samlinger. Undervisningen foregår på dagtid.

Opptakskrav

Se opptakskrav på studiesiden.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknadsfrist: 15.april

Læringsutbytte

Studentene skal utvikle kunnskaper og ferdigheter for å kunne gi profesjonell og tverrfaglig hjelp og omsorg til mennesker med rus- og avhengighetsproblemer, bidra til faglig utvikling og organisering av helse- og omsorgstjenester.

Utdanningen gir studentene anledning til å utøve fagkritiske analyser og refleksjoner for å oppnå en dypere forståelser av rusfeltets iboende paradokser og dilemmaer med mål om å sette egen praksis inn i en større politisk og faglig kontekst.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning