Fakta

Sted:
VID Oslo
VID Stavanger
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av VID vitenskapelige høgskole

3. februar 2023.

Om studiet

Vil du utvikle din kunnskap og ferdigheter til å yte profesjonell og tverrfaglig omsorg til mennesker med psykiske lidelser? Vil du jobbe for å få frem pasientens/klientens iboende ressurser?

Videreutdanning på masternivå, deltid, 60 studiepoeng.

Studiets oppbygging

Videreutdanning i psykisk helsearbeid er et tverrfaglig studium. Studiet foregår på deltid over 2 år og tilbys i Oslo og Sandnes.

Hvorfor velge videreutdanning i psykisk helsearbeid?

 • Behovet for satsing på psykisk helse er stort
 • Utdanningen er spesielt rettet mot fagpersoner som arbeider med mennesker med ulike former for psykiske helseproblemer og utfordringer i et livsløpsperspektiv.
 • Sikre ett felles forståelsesgrunnlag for ulike faggrupper som arbeider innen feltet
 • Øke samarbeidsmulighetene
 • Bedre samordningen av tjenestetilbudene
 • Vi fokuserer på tverrfaglig psykososial fordypning i studiet
 • Åtte uker brukerrettet prosjektpraksis
 • Lang og bred erfaring i å drive studiet
 • Godt studiemiljø

Emner

 • Perspektiver på psykisk helsearbeid
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Kunnskapsformer og terapeutisk samhandling
 • Systemisk kunnskapsutvikling i profesjonell praksis
 • Relasjonskompetanse i et psykososialt perspektiv

Opptakskrav

Målgruppen for studiet er personer med helse-/sosialfaglig utdanningsbakgrunn og relevant yrkespraksis som ønsker å videreutvikle sin relasjonskompetanse og få fordypet kunnskap i psykisk helsearbeid.

Se opptakskrav på studiesiden.

Opptaksinformasjon

Det søkes direkte til høgskolen.

Søknadsfrist: 15.april

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning